Način uplate

Izuzev uplate u bilo kojoj poslovnici SOCCER kladionice na korisnički nalog sredstva se mogu uplatiti:

  • Platnim karticama
  • U banci, Pošti i e-Bankingom

Ovaj brz i siguran način uplate omogućava Vam da u nekoliko sekundi izvršite uplatu sredstava na svoj nalog  direktnim korišćenjem našeg sajta ili aplikacije.

 

  • PLATNE KARTICE

Na Standard račun korisničkog naloga je moguće izvršiti uplatu sredstava korišćenjem VISA, MasterCard i Maesrto platnim karticama. Uplata se vrši u nekoliko lakih koraka:

U  okviru opcije "Moj nalog", podopcija "Uplata", potrebno je uneti željeni iznos i prihvatiti "Uslove korišćenja platnih kartica". Klikom na "Uplati" pojaviće se prozor sa informacijama o uplati koje je potrebno popuniti (Broj kartice, Datum isteka važenja kartice i CVC2/CVV2 kod).

 

Nakon uspešno izvršene uplate sredstva su automatski dostupna na korisničkom nalogu.

 

  • BANKA, POŠTA I E-BANKING

Na Standard račun korisničkog naloga je moguće izvršiti uplatu sredstava na šalteru bilo koje banke ili Pošte, kao i korišćenjem E-bankinga.

Sredstva koja su uplaćena na ovaj način uplaćuju se na korisnički nalog u skladu sa Pravilima platnog prometa.